De student centraal op het AOC

De student centraal op het AOC

Docent – Beroepsonderwijs

Ontwikkelen van multidisciplinaire techniek projecten

Studenten leiden en verantwoordelijkheid geven

Studenten ontwikkelen zelfverantwoordelijkheid

Beroepsgericht onderwijs vraagt meer samenwerking van docenten

Student sociaal cultureel werk legt toets af en vertelt haar leerervaring