Van aanbod naar cliëntgerichte zorg betekent praktijkgericht opleiden


Toelichting en verdieping

De veranderingen in de zorg brengen ook veranderingen mee voor de opleidingen. Enerzijds wordt een andere professionele houding naar de klant gevraagd: meer vanuit de klant denken en hulp verlenen. Anderzijds wordt er ook meer vanuit de student gedacht: zoveel mogelijk zelfstandig leren en examens afleggen op het moment dat de competentie in de praktijk is verworven.

Dit vraagt een meer zelfstandige houding en verantwoordelijkheid maar ook meer initiatief van de student. Tegelijkertijd vraagt dit ook een andere wijze van begeleiden door de begeleiders op de werkvloer. Als docent betekent dit dat het erg belangrijk is de ontwikkelingen in de beroepspraktijk te volgen om daar vervolgens in de opleiding rekening mee te houden. Stel je gaat lesgeven op een zorgopleiding,

    • Waar zou je dan rekening mee moeten houden?
    • Wat zou je moeten weten van de beroepscultuur?

Als dit voor jou een relevant werkgebied is, ga dan eens op bezoek bij een zorginstelling en vraag een gesprek aan met de werkbegeleider. Deel je evaringen met je collega’s.

Beschrijving

De student moet afleren het gedrag “ik weet wat goed voor u is” en aanleren om te vragen wat wil de klant”. De nieuwe opleiding is ook meer beroepsgericht ingericht. De student (BBL)moet meer zelfstandig werkend/leren en de praktijk opleider meer de coachrol en minder de expert rol hanteren


Laat een bericht achter