De docent leert coachen


Toelichting en verdieping

Coachen is het begeleiden van het leerproces van de student, niet van het oplossen van hun problemen want dan pakt de docent de rol van de expert (weten wat goed voor hun is). Het is samen met de student zoeken: hoe kan de student de eigen kwaliteiten het beste inzetten en vergroten. Daarvoor heeft de docent een aantal competenties nodig zoals de leerstijl van de student kunnen diagnosticeren, kunnen luisteren en doorvragen.

    • Welke competenties vind jij daarbij ook belangrijk?
    • In de film zegt men: “los laten is belangrijk maar ook moeilijk ” Wat denk je dat daarmee wordt bedoeld? Geldt dit ook voor jou?
    • Wat zou je zelf nog beter moeten ontwikkelen? Formuleer dit in termen van gedrag: ik verbeter mijn luister vermogen door… (b.v. anderen niet in de reden te vallen, niet meteen mijn eigen verhaal er tegen aan te plakken, door te vragen).
Zoek een collega op, begin een gesprek en breng je voornemen in de praktijk. Noteer voor jezelf na afloop wat je ervan hebt geleerd?

Beschrijving

Een opleider van docenten vertelt waarom en hoe zij docenten leerde coachen. De docent vertelt zijn ervaring en laat zien hoe hij met een klas omgaat.


Laat een bericht achter