Leraar op leerpleinen. Onderzoek naar stagebegeleiding in het beroepsonderwijs.


Piet Noordzij onderzocht wat de rol van de leraar op een leerplein in het MBO inhoudt. Piet Noordzij is werkzaam op Fontys lerarenopleiding Tilburg. Uitgebracht in 2012

Comments are closed.