Leren vanuit de praktijk op een AOC


Toelichting en verdieping

Het AOC maakt elk kwartaal een nieuw rooster. Dat rooster wordt gevuld vanuit de vraag van de studenten, die met hun portfolio aangeven waar zij het volgend kwartaal aan willen werken (leerdoelen). Elk kwartaal wordt afgesloten met het afstrepen welke competenties zijn bereikt. Niveau 2 en niveau 3 leren vanuit de gevraagde competenties die zij zoveel mogelijk in de praktijk opdoen. Elke student heeft een vaste mentor die hem begeleidt bij het gehele studieprogramma. In de studenten groep op school delen ze de leerervaringen en kunnen zij aan elkaar en de coach vragen stellen.

Belangrijkste doel is dat de student vanuit zijn eigen leerstijl en vragen het beroep leert. Dit vraagt wel heel wat van de organisatie van de school. Zij deden er zeker 4 jaar over om de schoolorganisatie afgestemd te krijgen op hun visie op onderwijs.

    • Welke vragen roept dit bij jou op als docent?
    • Welke sterke kanten neem je waar en welke risico’s zie je?
    • Zou dit bij jouw stijl van doceren passen?
    • Praat erover met een aantal collega’s en welke voorwaarden jullie belangrijk vinden die vervuld moeten zijn in deze aanpak van beroepsonderwijs.

Zie ook de site van het Wellant college Gorinchem

Beschrijving

Een docent AOC vertelt over hoe zij vraag gestuurd onderwijs aanbieden vanuit het werken in de praktijk met een portfolio, en dit verbinden aan een coaching systeem. Elke student heeft een vaste coach met mogelijkheden om individuele leervragen mee te nemen. Het verschil tussen niveau 2 en 3 komt kort aan de orde.


Laat een bericht achter