Opleiding procestechniek voor werkenden


Toelichting en verdieping

De opleiding procestechniek wordt gevolgd tijdens het werk. Vroeger kreeg men blokken theorie en daarna praktijk. Nu is de opleiding opnieuw opgezet volgens het competentiegericht leren “werkend leren vanuit de procestechniek in de praktijk”. Dit betekent zowel voor de praktijkopleider (op de werkvloer) als voor de docent een omslag in het omgaan met studenten: van de expert rol naar de begeleidingsrol. Mede om de student verantwoordelijk te laten zijn voor zijn eigen leerproces. Voor docenten betekent dit een balans zoeken tussen ruimte geven aan de student en op tijd grenzen stellen en ingrijpen. Deze omslag vindt in heel Nederland bij heel veel beroepsopleidingen plaats.

    • Hoe is dat in jouw opleiding? In het leren voor docent?
    • Zie je hier ook deze kenmerken terug?
    • Wat vind je daarvan?
    • Waar ligt voor jou de essentie van leren?
Zoek een bedrijf waar ze procestechniek gebruiken.

    • Wat moeten mensen dan voor werk doen?

Beschrijving

De opleiding voor procestechniek richt zich op reeds werkende mensen in de procestechniek. Nu leren ze de theorie direct op de werkplek toe te passen. Vroeger kregen ze theorieles en daarna een periode praktijk. Deze leeractiviteiten stonden los van elkaar, nu is het meer een geheel.

Laat een bericht achter