School en zorginstelling werken samen


Toelichting en verdieping

    • Door wiens vraag is er verandering aangebracht in de opleiding?
    • Welke veranderingen komen aan de orde in de film?
    • Waarom is de beroepspraktijk daar tevreden over?

Dit vraagt ook meer betrokkenheid van het werkveld bij de opleiding. De nieuwe wijze van opleiden levert hen ook meer op.

    • Welke verbeteringen brachten de docenten aan in hun opleiding?
    • Waar zijn zij tevreden over?

De docenten werkten, tijdens het ontwikkelen van de nieuwe opleiding, samen met andere docenten van andere ROC’s in het consortium voor innovatie (cviweb.nl). Ga eens naar die website en kijk welke projecten er lopen. Zit er een project bij waar je meer van wilt weten? Zo ja, welke?

Beschrijving

Theorie en praktijk zijn in de zorg veel dichter bij elkaar gebracht. Alles wordt afgetoetst in de praktijk en er is veel meer interactie tussen de school en de beroepspraktijk, tussen de docent en de werkbegeleider.


Laat een bericht achter