Studenten leren van elkaar in de praktijk


Toelichting en verdieping

Elke beroepsopleiding is verweven met de cultuur van het beroep.

  • Welke kenmerken van de horeca cultuur vind je terug in de film?
  • Wat was het doel van de directeur van de horeca school?
  • Wat verstaat hij onder competentie gericht onderwijs?
  • Waar ligt voor jou de essentie van leren?

De student vertelt hoe zij het leren in de praktijk opbouwen en welke stappen de studenten doormaken.

  • Welke visie op leren ligt hieraan ten grondslag?
  • Wat is jouw mening hierover?
  • Zou dit voor alle beroepsopleidingen kunnen gelden?
  • Welke argumenten voor of tegen zijn belangrijk?

Toets je mening bij een collega. Zoek een horeca opleiding bij jou in de buurt en onderzoek of dat je erachter kan komen hoe ze daar het onderwijs hebben ingericht.

Beschrijving

Studenten krijgen vanaf het eerste leerjaar verantwoordelijkheden in de keuken en per jaar gaan ze meer en complexer leidinggeven aan elkaar. Juist van fouten maken leer je het meest. De beroepsdocent licht zijn onderwijsvisie toe.


Laat een bericht achter