Leren in samenhang

Leren in samenhang

Docent – Beroepsonderwijs

Beroepsgericht Engels

Beroepsgericht Engels

Docent – Beroepsonderwijs

Student sociaal cultureel werk legt toets af en vertelt haar leerervaring

Beroepsgericht onderwijs vraagt meer samenwerking van docenten

Studenten ontwikkelen zelfverantwoordelijkheid

Studenten leiden en verantwoordelijkheid geven

Ontwikkelen van multidisciplinaire techniek projecten

De student centraal op het AOC

De student centraal op het AOC

Docent – Beroepsonderwijs